Aha Komín

Kompletní výstavby a rekonstrukce

 

Schéma frézování

Frézování

Provádí se pomocí speciálního zařízení - komínové Frézy, které slouží ke zvětšování komínových průduchů při rekonstrukcích domů. Do takto upraveného průduchu pak lze spustit vložku potřebné dimenze. Zařízení se spouští shora do komína a lze jím frézovat jak přímé, tak uhýbané komíny. Vyfrézovat je možné až 1/3 tloušťky stávajícího zdiva. Tím je v naprosté většině případů zajištěno vytvoření dostatečného průřezu pro spuštění vložek a napojení nového spotřebiče. Technologii frézování lze použít u komínů, které jsou v přiměřeně dobrém technickém stavu, kde frézovaný průduch je průchozí a případné komínové zdivo je soudržné. Minimální průřez komína, který lze frézovat je 100 mm. Frézujeme-li komínové těleso se sdruženými průduchy, je možné frézovat pouze každý druhý průduch. Technologie frézování umožňuje využít stávající komínové šachty i k provozu moderních tepelných spotřebičů.

 
© A'ha komín | Realizace webových stránek: Webio.eu