Aha Komín

Kompletní výstavby a rekonstrukce

 

Krby a Kamna

Motto: Člověk já Jan WERICH. "Krb byla středověká televize, dneska je to klid a prostředek k vyrovnanosti jenž nás vedek umění žít s lidmi.

Krby a kamna se spojují s příjemnými zážitky u ohně a umisťují se v domech i bytech. Lze je přizpůsobit každému stylu, prostoru a téměř každé peněžence. Tyto symboly družnosti a pohody nejsou jen obyčejným zdrojem tepla, ale mohou se stát skutečným vytápěcím prostředkem.

Krby

Otevřený - klasický krb po určitém útlumu, kdy vyšel z módy, a snahách přetvořit ho na vysokoúčinné vytápěcí zařízené je stále aktuální ve svém prapůvodním principu: přímém styku s ohněm. Přestal být hlavním zdrojem tepla, stal se výrazným pramenem psychofyzické pohody, kterou vytváří otevřený oheň.

Krby a kamna musí zachovat koncepci prostoru a zároveň splňovat požadavky bezpečnosti. Při výstavbě krby je nutné dodržovat přesně určené technické postupy, na nichž závisí pohoda i účinnost při následném používání.

Kamna

Krbová kamna už dávno nejsou těmi malými černými kamny, ve kterých se občas zatopilo. Mezitím se z nich stala kamna barevná, která přitom vyhovují všem technickým požadavkům na ně kladeným.

Krbová kamna mají v současnosti zcela jinou roli než dříve, proto se také změnil jejich vzhled, aby konečná podoba splňovala i estetické nároky svého majitele. Jejich design může vhodně dotvářet zařízení místnosti, do které umístíme, nebo naopak podtrhnout ráz celého prostoru, mohou se dokonce stát stěžejním předmětem, který upoutává pozornost svých uživatelů i návštěvníků pokoje. V posledních letech se stále zvyšuje počet výrobců i specializovaných prodejen, takže si každý zájemce může vybrat právě takový typ kamen, který mu bude po všech stránkách vyhovovat. Není jistě správné, když podřídíme technické parametry estetickému vzhledu či typové podobě výrobku, ale pochopitelně nemůže být při kupování nových kamen také toto hledisko zanedbáváno. Berme však ohled na to, že kamna nejsou v žádném případě záležitostí krátkodobou, a nepodléhejme tedy příliš módním trendům.

Účinnost ohně

Má-li oheň v otevřeném krbu účinnost pouze 10 až 20 procent, dosahují krbová kamna při otevřených dvířkách už 40 až 60 procent účinnosti, při dvířkách zavřených dokonce 70 až 80 procent.

Rodinné

Rossella

Rossella

Olymp

Olymp

Hotelové

Panoramic

Panoramic

Kti Flam

Kti Flam

Luxusní

Scandsa

Scandsa

Scan47

Scan47
 
© A'ha komín | Realizace webových stránek: Webio.eu