Aha Komín

Kompletní výstavby a rekonstrukce

 

Telefon

+420 721 059 753

Mobil

+420 602 420 716

Mobil

+420 602 111 502

Email

marek.hauer@ahakomin.cz

Partner

Schiedel

Člen

Společenstvo kominíků

Měření emisí

Pozor na nový zákon č. 86/2002 Sb.

V současné době platí v ČR zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění zák. č. 521/2002 Sb., který v § 12 stanoví povinnosti provozovatelů malých a středních stacionárních zdrojů. Ukládá jim povinnost provádět kontrolu stavu spalinových cest nejméně jedenkrát za 2 roky u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele. Tato povinnost se vztahuje na zdroje spalující tuhá paliva od jmenovitého výkonu 15 kW a zdroje spalující plynná a kapalná paliva od jmenovitého výkonu 11 kW.

My se o Vás postaráme

V souladu s tímto zákonem, provádíme měření účinnosti malých a středních zdrojů znečištění. Jsme plně autorizování pro tato měření.

  • Měření účinnosti spalování.
  • Měření množství vypouštěných látek.
  • Kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti atd.

Stačí nás jen kontaktovat a máte po problémech. Nebo můžete přímo vyplnit poptávku po našich službách.

Ke stažení kompletní znění zákona č. 86/2002 Sb. (textová verze, zazipovaná verze, verze pro Word)

 
© A'ha komín | Realizace webových stránek: Webio.eu