Aha Komín

Kompletní výstavby a rekonstrukce

 

Nové komíny a stavby

Důležitou součástí vašeho domu je, či bude právě komín. Pro nás všechny je důležitý pocit hřejivého, útulného domova, bezpečí a pohodlí. Nesprávná volba komínu, či krbu, může tyto krásné prožitky vážně ohrozit. Vždy proto dbejte, aby se o Váš komín postarali kvalitní, prověření odborníci - ze specializované a důvěryhodné firmy.

K čemu komín ?

Od doby, co si lidé přenesli oheň do svých příbytků, potřebovali komín pro odtah spalin. Bez komínu neměli teplo. Dnes je komín důležitou součástí každého domu. Moderní komín je ale také důležité technické zařízení, které významně ovlivňuje provozní bezpečnost a účinnost otopné soustavy, ekonomiku vytápění a standard bydlení.

Proč komín ?

.. protože získáte následující výhody

Nezávislost na dálkovém, či elektrickém vytápění

Spousta lidí je v dnešní době odkázaná jen na dálkové nebo elektrické vytápění, bez možnosti si jakkoli zatopit. V případě výpadku těchto zdrojů se pak obyvatelé "závislých" bytů dostávají do velmi svízelné situace.

Úsporu nákladů na vytápění

S pomocí druhého zdroje tepla závislého na komínu - kamen na spalování paliva na bázi dřeva, lze ročně ušetřit až 10 000 Kč. Ke snížení nákladů na topení přispěje i plynový spotřebič zaústěný do komína.

Zaručený komfort při výpadku elektrické energie

Nezávislost při výběru paliva

Bez ohledu na komín můžete připojit tepelný spotřebič na jakýkoli druh paliva (zemní plyn, propan, topný olej, dřevo, dřevní brikety, dřevěné paletky, štěpku, hnědé či černé uhlí, koks..

Možnost individuálně vytápěných bytů

Vyhodnocením praktických realizací individuálně vytápěných bytů (např. panelových domů), kde spaliny od plynových uzavřených spotřebičů jsou odvedeny společným ventilačním komínem, se ukázalo, že toto vytápění může být téměř o polovinu úspornější.

Pohodlí, bezpečí, útulný domov

Není nic lepšího než se v zimě večer u příjemně sálajícího krbu nebo kamen odreagovat od celodenního shonu.

Ekologické vytápění

Využitím dřeva jako druhého paliva, které se při spalování z hlediska uvolňování CO2 chová k zemskému ekosystému neutrálně.

Volnost při plánování podkroví

Komíny neomezují vestavbu střešních oken, vikýřů nebo jiných nezbytných osvětlovacích otvorů. Zabraňují zašpinění střechy a šetří tím náklady na její údržbu a opravy.

Minimální náklady při výměně kotle a vysoká životnost

Oproti kouřovodu vyvedenému vodorovně do fasády či svisle nad střechu, který je systémově určený pro konkrétní spotřebič a musí se kompletně měnit i se spotřebičem, je univerzální komín použitelný pro většinu spotřebičů prodávaných na našem trhu a proto při výměně spotřebiče jej nemusíme měnit. Tím nemusíme zasahovat do fasády ani do konstrukce střechy. Životnost univerzálního komína s keramickou vložkou je podle dosavadních zkušeností přes 50 let a náklady na jeho opravu činí pouhé 1 % investic.

Záruky ?

Vždy dle typu komínu, není problém se u nás informovat.

Certifikáty

Vlastníme certifikát ke každému typu komínu v naší nabídce, k nahlédnutí jsou v naší kanceláři.

 
© A'ha komín | Realizace webových stránek: Webio.eu