Aha Komín

Kompletní výstavby a rekonstrukce

 

Záložní zdroje

Dieselagregát

Záložní zdroje Elektrický dieselagregát Teksan TJ je zařízení určené k zálohování částí elektrické sítě a přístrojů, nebo k autonomní dodávce elektrické energie jakožto hlavní zdroj energie. Kvalitou svého provedení, konstrukčními i elektrickámi parametry splňuje požadavky platné mezinárodní normy ISO 8528-5. Odhlučnění strojovny se předpokládá stavebními úpravami pro umístění DA, nebo v krytu, jehož funkcí je ochrana stroje před povětrnostními vlivy a dále útlum hluku vznikající chodem stroje.

Dodáváme

  • kompletní odtahy
  • odhlučnění
  • tepelná odizolování

Diesealagregát je soustrojí složené z motoru a alternátoru. Celý systém je vybaven palivovým a olejovám hospodářstvím, tlumeným odvodem spalin, systémem vnitřní tepelné regulace stroje, sadou čidel připojených na elektronický kontrolér a dalším doplňkovým zařízením.

Součástí dodávky DA je zařízení pro odvod spalin.

Odvod spalin

Záložní zdroje Součástí dodávky DA je i kouřovod. Účelem kouřovodu DA je odvádět výgukové plyny a spálné teplo mimo prostory strojovny. Kouřovod se skládá z tlumiče, vlnovce a kouřovodném potrubí. Vlnovek spojující DA s kouřovodem a tlumičem, zabraňuje přenosu vibrací stroje na kouřovodné vedení, resp. do konstrukce budovy. Tlumič vzduchu zajišťuje dostatečný útlmu hluku vzniklého výfukem spalin. Těleso kouřovodu je od okolí teplotně izolováno. Izolace snižuje teplotní přestup mezi spalinami a okolím tělesa kouřovodu.

 
© A'ha komín | Realizace webových stránek: Webio.eu