Aha Komín

Kompletní výstavby a rekonstrukce

 

Sanace a vložkování

Vložkování již nevyhovujících komínů je nejpoužívanější způsob jejich opravy nebo rekonstrukce. Moderní spotřebiče paliv kladou zvýšené nároky na konstrukci a provedení spalinové cesty.

Opatření stávajícího komínu kvalitní vložkou zabezpečí jeho další využití ať už se stávajícím nebo novým spotřebičem.

Technologie pro vložkování komínů jsou navrženy tak, aby celý proces probíhal shora bez nutnosti komín "otevírat."

Kdy vložkovat?

  • Komín je ve špatném technickém stavu.
  • Komín neodpovídá platným předpisům.
  • Komínový průduch neodpovídá parametrům spotřebiče.
  • Při přechodu na jiný druh paliva.
  • Komín má špatný tah.
  • Na komínovém tělese se začíná projevovat vlhkost.
  • V místnosti je někdy cítit zápach spalin.
  • Původní vložka již neplní svůj účel.
 
© A'ha komín | Realizace webových stránek: Webio.eu