Aha Komín

Kompletní výstavby a rekonstrukce

 

Jak to být nemá

Kontroly a revize

Výkonnost a bezpečnost spalinové cesty závisí na řádném a pravidelném provádění provozní kontroly a čištění spalinové cesty. Lhůty kontrol a čištění jsou uvedeny v sekci Vymetání. Každou kontrolu je nutné dokumentovat provozní revizní zprávou, kterou provádí odborně způsobilá osoba (revizní technik komínů) na základě požadavků provozovatele.

Revizní zprávu o kontrole a čištění spalinových cest musí archivovat uživatel a/nebo kompetentní osoba. Jedna kopie zůstává u zpracovatele revizní zprávy.

Výchozí revize

Výchozí revize se provádí u novostaveb, případně změnách dokončených staveb, při změně spotřebiče, vložkování nebo převložkování komína, při stavebních úpravách na komínech v nadstřešní části budovy. Výchozí revize je dokladována revizní zprávou a technickou zprávou.

Periodická revize

O periodické revizi naleznete více informací v sekci Vymetání. Její provedení se může dokladovat potvrzením o vykonané práci nebo jiným dokladem, který bude obsahovat základní a nezbyté údaje o spalinové cestě a připojených spotřebičích.

 
© A'ha komín | Realizace webových stránek: Webio.eu