Aha Komín

Kompletní výstavby a rekonstrukce

 

Vymetání

Před vymetáním

Před vymetáním

Po vymetání

Po vymetání

Komín by měl být udržován podle potřeby, aby se zajistilo, že konstrukce zůstane v dobrém stavu. Každý konstrukční díl vykazující známky poškození, které ovlviňuje funkčnost, by měl být nahrazen pod odborným dozorem a každý projev netěsnosti, projevující se postupem spalin konstrukcí spalinové cesty, by měl být opraven.

Lhůty a kontroly čištění

Minimální počet kontrol a čištění spalinových cest a spotřebičů paliv, vybírání tuhých znečišťujících částí a kondenzátů a provozních revizí v období kalendářního roku.

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Palivo
tuhé kapalné plynné *)
Celoroční provoz Sezóní provoz
do 50kW včetně Kontrola a čištění spalinových cest 4x 2x 2x 1x
Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu 1x 1x 1x
Provozní revize 1x 1x 1x
od 50kW do 5MW Kontrola a čištění spalinových cest 4x 1x 1x
Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu 4x 1x 1x
Spotřebiče paliv 4x viz poznámka
Provozní revize 1x 1x 1x

Vysvětlivky

  1. U objektů užívaných pro individuální rekreaci se kontrola a čištění komínů provádí jedenkrát za dva roky. Provozní revize se neprovádějí.
  2. *) U jednovrstevných zděných komínů pro spotřebiče na plynná paliva se kontrola a čištění provádí min. 4x ročně.
  3. Při čištění 4x ročně se první čištění provádí v době od 1.ledna do 31.března, druhé od 1.dubna do 30.června, třetí od 1.července do 30.září a čtvrté do 31.prosince kalendářního roku. Při čištění 2x ročně připadá polovina doby na čištění na období od 1.ledna do 30.června, druhá polovina od 1.července do 31.prosince kalendářního roku. Při čištění 1x ročně se čištění provede v průběhu kalendářního roku.

Poznámka: Kontrolu a čištění spotřebičů na kapalná a plynná paliva provádí servisní pracovník s osvědčením příslušného výrobce spotřebiče paliv na základě jeho pokynů. Četnost provádění kontrol a čištění se řídí návodem k obsluze příslušného spotřebiče paliv.

Prevence

prevence Zabezpečení a plynotěsnost komínových dvířek je důležité pro samotnou funkčnost spotřebiče.

prevence Je potřeba zajistit dostatečný a bezpečný přístup ke komínovým tělesům.

 
© A'ha komín | Realizace webových stránek: Webio.eu